Home › Onderwerpen › Wetten en regelingen

Wetten en regelingen

In Nederland hebben we veel wetten, regels en voorzieningen. Bijvoorbeeld de Wmo, de AWBZ, de Wtcg en verschillende soorten tegemoetkomingen en uitkeringen.

Misschien zijn een aantal van deze regelingen van toepassing op uw eigen situatie. Sociaal raadslieden kunnen u advies en informatie geven.

Achtergrondfoto