Home › Onderwerpen › Opvoeding en gezin › Centrum voor Jeugd en Gezin

Met al uw opvoedvragen naar het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG)

In elke fase van het opgroeien van uw kind is wel eens een moment dat u met een vraag zit.

  • Moet ik me zorgen maken als mijn peuter weinig praat?
  • Wat doe ik als mijn kind steeds uit bed komt 's avonds?
  • Hoe zorg ik ervoor dat mijn puber gezond blijft eten?

U praat er vast wel eens over met andere ouders, met een vriend(in) of met uw eigen ouders. Misschien schiet u iets op met de goede adviezen, of juist niet.

Centrum voor Jeugd en Gezin

Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) is er voor (aanstaande) ouders, verzorgers, andere familieleden, jongeren en professionals.

U kunt met al uw vragen over het opgroeien en opvoeden van uw kind(eren) bij het CJG terecht.

Opvoedtips

Het CJG biedt informatie, advies en hulp bij het opvoeden.

Het CJG organiseert soms inloopspreekuren, groepsbijeenkomsten, activiteiten, cursussen en workshops. Vaak is er ook de gelegenheid om elkaar te ontmoeten. Bijvoorbeeld een huiskamer waar u met andere ouders kunt praten.

Hulp en ondersteuning

Als u hulp of opvoedingsondersteuning nodig heeft, bekijken de medewerkers van het CJG samen met u welke hulp voor uw situatie het beste is. Het CJG werkt nauw samen met allerlei organisaties.

Samenwerkende organisaties

In een CJG werken diverse organisaties samen, bijvoorbeeld:

  • jeugdgezondheidszorg (consultatiebureau en GGD)
  • opvoedingsondersteuning
  • gezinscoaching
  • een voorpost van Bureau Jeugdzorg
  • een schakel met onderwijs (zoals leerplichtambtenaar, schoolmaatschappelijk werk of de zorgadviesteams)
  • maatschappelijk werk

Het kan bij het CJG bij u in de buurt misschien wel in een iets andere samenstelling zijn.

Achtergrondfoto